SERVICE OG PROSJEKT

Som rørlegger i Trondheim utfører vi alt av tradisjonelt rørleggerarbeid, fra enkle serviceoppdrag som reparasjon av blandebatterier og utskifting av varmtvannsbereder til hele boligprosjekter med eventuelt gulvvarmeanlegg, varmepumper og andre miljø og energibesparende løsninger. Vi utfører oppdrag for hele boligprosjekter. Det kan være hele boligprosjekter, borettslag og bedrifter. Vi har tidligere utført prosjekter for flere store kunder.